Kennistoets

Wat weet u van benzodiazepinen?

 

Voor professionals

Deze website is bedoeld voor professionals in de huisartsenzorg. Patiënten die hun benzodiazepinen-gebruik willen stoppen of minderen, kunnen contact opnemen met hun huisarts. Voor hulp bij het stoppen met benzo's kunt u ook terecht bij een online programma of een instelling voor verslavingszorg. Kijk hier voor meer informatie. 

 

Helpen stoppen met benzodiazepinen

Wilt u als huisarts of praktijkondersteuner uw patiënten helpen het chronisch gebruik van benzodiazepinen te stoppen? Of wilt u voorkomen dat uw patiënten chronisch gebruikers van benzodiazepinen worden? Op deze site vindt u een online draaiboek met praktische acties en al het materiaal dat u nodig heeft m uw patiënten te helpen stoppen met benzo's.

Welke actie kiest u om uw patiënten te helpen stoppen met benzo's?

  • Inventariseer wat het chronisch gebruik van benzodiazepinen is in uw praktijk en start bij mijn praktijk.
  • Onderneem preventieve actie bij patiënten die voor de eerste keer vragen om benzo's.
  • Stuur uw patiënten een stopbrief. Dit blijkt een effectief middel te zijn om patiënten te motiveren te stoppen met benzo's.
  • Begeleid de afbouw van benzodiazepinen.


Stoppen met benzodiazepinen: een ondankbare taak?

De meeste patiënten willen uit zichzelf niet stoppen met benzodiazepinen. Huisartsen hebben wel de intentie om het langdurig gebruik te bespreken, maar doen het nauwelijks. Zij zijn pessimistisch over de slagingskans en verwachten moeilijkheden bij het motiveren van patiënten om te stoppen met benzo's. Deze site wil dit patroon doorbreken en u als huisarts praktische handvatten bieden om het chronisch gebruik van benzodiazepinen te stoppen.

Monitoring resultaten stopbrief
Voor de opbouw van een database wil Proscoop (voorheen Progez en Caransscoop) de resultaten van de stopbrief monitoren. Graag zouden we de resultaten van uw benzo-project hierin opnemen. U krijgt er van ons voor terug de spiegelinformatie van praktijken die het benzo-project ook hebben gedaan. Deel hier uw resultaten met ons

 

Kengetallen

In 2011 gebruikten 1,6 miljoen nederlanders benzodiazepinen.

Van alle verstrekkingen van benzo's komt 70% voor rekening van de gebruiker.

De gemiddelde normpraktijk heeft 35 tot 65 chronisch gebruikers van benzodiazepinen.

Er zijn tweemaal zoveel vrouwen die benzodiazepinen gebruiken dan mannen.

Eenderde van de langdurig gebruikers van benzodiazepinen is ouder dan 65 jaar.

 

Deze site is ontwikkeld door Proscoop. Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op www.proscoop.nl of volg ons op twitterfacebook of LinkedIn.